Rekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Saimaan Erikoispalvelut Oy

Yhteystiedot:
 Korvenkannantie 35
 55100 IMATRA

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Saimaan Erikoispalvelut Oy/Marko Torikka
Korvenkannantie 35
55100 IMATRA
040-480 2550
marko.torikka@saimaanerikoispalvelut.fi

 

2. Rekisteröidyt

Saimaan Erikoispalvelut Oy:n asiakkaat

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Saimaan Erikoispalvelut Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, laskutus, markkinointi ja viestintä.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

yrityksen nimi ja y-tunnus, kontaktihenkilön nimi, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot sekä tietoa asiakkuudesta

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen marko.torikka@saimaanerikoispalvelut.fi

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • suoraan henkilöltä itseltään tai verkkolomakkeen kautta
  • yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä
     

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta edelleen kolmansille osapuolille Saimaan Erikoispalvelut Oy:n ulkopuolelle, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä.
 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 

Yhteystiedot

Saimaan Erikoispalvelut Oy
Korvenkannantie 35
55100 Imatra

+358 40 480 2550

© 2015 Kaikki oikeudet pidätetään.

Luotu Webnodella